Brandfarliga varor – föreståndare

Artikelnr: 129

Beskrivning

Att få ett uppdrag som föreståndare är förknippat med ett ansvar. Ett ansvar som kräver kunskap och befogenheter. Den här utbildningen ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare.

 

Målgrupp
Dig som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor på företag där hanteringen av brandfarliga varor är omfattande.

 

Kursinnehåll:

  • Vad är brandfarliga varor
  • Regelverket och lagstiftning kring brandfarliga varor
  • Brand- och explosionsrisker med brandfarlig vara
  • Föreståndarens roll, uppgifter och ansvar
  • Förvaring och hantering
  • Förebyggande brandskydd
  • Risker i verksamheten

 

Kursen avslutas med skriftligt prov. Kursintyg efter genomförd utbildning och godkänt skriftligt prov.

 

Datum & Plats
Kursen genomförs hos oss eller er.

 

Övrigt
Kurstid: 8 tim
Litteratur och certifikat inkluderat. På de öppna utbildningarna ingår även fika och lunch. För större grupper så lämnar vi en offert utifrån antal deltagare.