Safer Lifting ISO

8 hours
At customer / in-house
Swedish, English, Polish
Teacher led

Teacher training

3350 kr (excluding VAT)

Course description

The Safer Lifting ISO training is extended with practical elements to enable participants to perform their lifting operations safely and securely.

Den här utbildningen ger er kunskap i planering och säkert utförande av lyftarbete i enlighet med SS-ISO 23 853 samt AFS 2006:6.

Alla som genomför tunga lyft måste kunna arbeta effektivt och säkert samt veta hur man hanterar och kopplar olika typer av lyftredskap. Kunskap om roller, ansvar och
signalering är också viktigt. Kursen vänder sig till alla som i arbetet ska koppla en last till tornkran, travers, kranbil eller andra lyftanordningar för hantering av gods.

Utbildningen är teoretisk och praktisk. De praktiska momenten genomförs med hjälp av en fordonsmonterad kran alt. hjullastare med monterad kranarm samt olika lyftobjekt och följer aktuella lagar, föreskrifter och standarder.

Efter genomförd utbildning och godkända prov erhåller deltagarna utbildningsbevis och ett personligt certifikat till deltagaren.


Kursinnehåll

  • Planering och riskbedömning
  • Roller och ansvar vid lyftarbete
  • Lastkoppling och lyftredskap
  • Lyftvinklar och lyfttabeller
  • Kontroll och besiktning
  • Lagar, föreskrifter och standarder
  • Teoretiskt prov
  • Praktiska övningar

 

Deltagarna ska ha följande skyddskläder vid de praktiska momenten

  • Varselkläder, skyddsskor med stålhätta, hjälm och arbetshandskar.

 

Datum & Plats
Kursen genomförs hos oss eller hos er.
Antal deltagare: 5–20
Tid: 8 tim
Inkl. Registrering på ID06