• 031-788 23 40
  • Analysvägen 7F
  • 43533 Mölnlycke

Heta Arbeten

 

Heta Arbeten i Göteborg och Västsverige 

Denna utbildning ingår EJ våra licenspaket 15 pack och 50 pack.


Beskrivning


Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell.

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat.

Kontakta oss för mer info då vi håller dessa kurser löpande med minst två tillfällen i månaden.

Allmänt för arbetsgivare Arbetsmiljölagen Kap.3 3§ Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iakttaga för att undgå risker i arbetet.

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 7§ Arbetsgivaren skall se till att arbetstagarens kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

I kommentarerna påpekas: Det är viktigt att arbetsgivaren ser till att kunskaperna hela tiden hålls aktuella.

 

Uppgifter vi behöver för att kunna behandla er beställning:

Personnummer

För och efternamn

Personlig e-mail

Mobilnummer

Utbildningstyp

Faktureringsinfo

 

Vill ni boka ett utbildningstillfälle för bara ert företag så gäller minst 5 och max 20 deltagare.


Kursmaterial samt certifiering ingår

 

Heta arbeten på annat språk, tex. polska och engelska

Kontakta oss för offert på heta arbeten utbildning med tolk.

 

Heta arbeten kursinnehåll 

Utbildningen omfattar bland annat brandkunskap, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats samt praktik.

 

Utbyte av heta arbeten utbildningen

Efter utbildningen ska deltagaren kunna vidtaga förebyggande åtgärder vid brandfarliga Heta Arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. Godkänd deltagare erhåller certifikat.

Utbildningen ger behörighet för Heta arbeten i 5 år

 

Teori: Lärarledd
Praktik: Ja
Intyg: Efter godkänt prov skickas utbildningsbevis till kursdeltagarna i form av plastkort.
Förkunskaper/grundläggande krav:  Kursen vänder sig till anställda och entreprenörer som utför Heta Arbeten. Beställare av kursen är arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som har det formella brandskyddsansvaret. Inga förkunskaper behövs.

Datum för heta arbeten kurser i Göteborg under 2019

Januari:      Fredag 18 Fredag 25
Februari:     Fredag 15 Fredag 20
Mars:          Fredag 22 Fredag 29
Maj:            Fredag 24 Fredag 31
Juni:           Fredag 14
Juli:            På förfrågan pga semestrar
Augusti:      På förfrågan pga semestrar
September: Fredag 20 Fredag 27
Oktober:     Fredag 18 Fredag 25
November:  Fredag 22 Fredag 29
December:  Fredag 13

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.