Lift repetitionsutbildning webb

2 200 kr

Exkl. moms
Artikelnummer: 02

Aktiv utbildning

Sammanfattning

Liftutbildning repetition

Denna webbutbildning ingår i våra licenspaket 15 pack och 50 pack.

För att arbeta från lift krävs att du har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Du skall även ha ett skriftligt tillstånd av den som är ansvarig på arbetsplatsen. (AFS 2006:6) Att repetera sina kunskaper efter 5år är enligt oss en självklarhet då arbetsplatserna ständigt förändras och nya lagar, regler och direktiv tillkommer för att öka säkerheten på era arbetsplattser.

Denna webbutbildning ingår i våra licenspaket 15 pack och 50 pack. 

Liftutbildning – Vad säger lagen?

Enligt AFS 2006:6 29 § får en lyftanordning endast användas av den som är förtrogen med arbetet och som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för en säker användning. Arbetsgivare skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper. Arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift. I föreskriftens kommentarer till 29 § står att svensk standard ger råd om innehåll för utbildning av förare av mobila arbetsplattformar. Svensk standard är SS -ISO 18878:2013 Mobila arbetsplattformar – Utbildning för operatör.

Teori: Webben
Praktik: Utifrån deltagarens förkunskaper
Intyg: Efter godkänt prov skickas utbildningsbevis till kursdeltagarna, elektroniskt och plastkort.

Intygens giltighetstid: Certifikatens giltighetstid är 5 år från det datum då certifikatet togs.
Förkunskaper/grundläggande krav: Minst 18 år. God förståelse i svenska språket. Grundläggande liftutbildning (utbildningsbevis ska uppvisas).

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.