Brandfarliga arbeten

Brandfarliga Arbeten är en utbildning för dig som arbetar med moment där det finns risk att en brand kan uppstå på grund av tillfälliga arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning som exempel svetsning, lödning eller torkning.

Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och motsvarar Brandskyddsföreningens kurs ”Heta arbeten”. Utbildningen brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor.

 

Målgrupp

Du som är brandvakt, anställd och/eller entreprenör och som utför brandfarliga arbeten kan gå denna utbildning. Utbildningen vänder sig också till arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare eller tillståndsgivare av brandfarliga arbeten.Kontakta oss för att boka platser.

Brandfarliga Arbeten är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier i samråd med Sveriges främsta experter på området. Vid framtagningen av utbildningen har flera branscher deltagit för att få den anpassad efter olika arbetssituationer. En del i målsättningen med framtagandet av konceptet har varit att minimera administration och därmed effektivisera för både arrangörer och utförare.

 

Mål

Kursdeltagaren ska ges kunskaper som krävs för att kunna vidta nödvändiga åtgärder inför, under och efter brandfarliga arbeten.

 

Förkunskaper/grundläggande krav: God förståelse i det svenska språket.
Övrigt: Utbildningen kan genomföras som en öppen utbildning eller som en företagsunik utbildning.
Intyg: Godkänd deltagare erhåller certifikat som är giltigt i fem år.
Teori: Klassrum
Tidsåtgång: Heldag

2200 kr (exkl. moms)

    Varukorgen
    Empty CartVarukorgen är tomTillbaka till utbildningar