Allmän ställningsutbildning webb

2 200 kr

Exkl. moms
Artikelnummer: 05

Aktiv utbildning

Sammanfattning

Allmän Ställningsutbildning 2-9m

Denna webbutbildning ingår i våra licenspaket 15 pack och 50 pack.

Om du bygger, river eller väsentligt förändrar en byggnadsställning ska du ha genomgått ställningskurs och ha dokumentation som styrker detta. Den som leder eller övervakar arbetet ska ha minst samma utbildningsnivå.

Allmän Ställningsutbildning 2-9 meter – Vad säger lagen?

Enligt lagen ska den som bygger, förändrar eller river en ställning behöver utbildning, Särskild information om man bygger upp till 2m, Allmän utbildning om man bygger mellan 2-9 meter eller Särskild utbildning om man bygger över 9 meter. Vår utbildning är för de som bygger ställning mellan 2-9 meter.
Enligt AFS 2013:4 15 § skall uppförande, väsentlig ändring och nedmontering av en ställning ledas av en kompetent person med tillräcklig kunskap och erfarenhet av sådant arbete. Denne skall ha genomgått allmän eller särskild utbildning och skall ha minst den teoretiska utbildningsnivån de som utför arbetet har.
De som utför arbetet skall ha fått särskild information respektive lämplig utbildning för det arbete som skall utföras och de särskilda risker detta kan medföra, enligt något av nedan angivna alternativ: Särskild information (9 meter).

Teori: Webben
Praktik: Tillval
Intyg: Efter godkänt prov skickas utbildningsbevis till kursdeltagarna, elektroniskt och plastkort.
Förkunskaper/grundläggande krav: God förståelse i svenska språket.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.