Allmän ställningsutbildning

E-learning, Lärarledd

Kursbeskrivning

Enligt lagen ska den som bygger, förändrar eller river en ställning behöver utbildning, Särskild information om man bygger upp till 2m, Allmän utbildning om man bygger mellan 2-9 meter eller Särskild utbildning om man bygger över 9 meter. Vår utbildning är för de som bygger ställning mellan 2-9 meter.

Enligt AFS 2013:4 15 § skall uppförande, väsentlig ändring och nedmontering av en ställning ledas av en kompetent person med tillräcklig kunskap och erfarenhet av sådant arbete. Denne skall ha genomgått allmän eller särskild utbildning och skall ha minst den teoretiska utbildningsnivån.

De som utför arbetet skall ha fått särskild information respektive lämplig utbildning för det arbete som skall utföras och de särskilda risker detta kan medföra, enligt något av nedan angivna alternativ: Särskild information (9 meter).

Typ: E-learning
Praktik: Tillval
Intyg: Efter godkänt prov skickas utbildningsbevis till kursdeltagarna elektroniskt.
Förkunskaper/grundläggande krav: God förståelse i svenska språket.

2.100 kr / exkl. moms

Måste vara i formatet (YYYYMMDD-XXXX)