Utforska våra kurser

I alla våra kurser ingår registreing på ID06

Fallskyddsutbildningar

Fallolyckor är en av de vanligaste och allvarligaste typerna av arbetsplatsolyckor. Arbetsgivaren har en skyldighet att säkerställa att de anställda har den utrustning och kunskap som krävs för att arbeta säkert på höjder och undvika fallolyckor. Genom vår fallskyddsutbildning lär du dig principerna för personlig fallskyddsutrustning samt vilken utrustning som krävs för olika typer av arbeten.

Fallskydds utbildning med räddning

Lärarledd
Svenska, Engelska
8 h
Max 20 pers / grupp

2.495 kr / exkl. moms

Grundläggande fallskyddsutbildning

E-learning
Svenska, Engelska, Polska
I din takt
Ingen gräns

2.100 kr / exkl. moms

Betydelsen av Fallskyddsutbildning

Fallskyddsutbildning är avgörande för att minimera risken för fallolyckor på arbetsplatsen. Utbildningen syftar till att ge deltagarna den nödvändiga kunskapen för att förebygga fall och säkerställa att de kan arbeta säkert på höjder. Deltagarna får lära sig om olika typer av fallskyddsutrustning, hur de används korrekt och hur man identifierar och hanterar risker på arbetsplatsen. Utbildningen följer alla gällande lagar och föreskrifter, vilket gör det möjligt för arbetsgivare och arbetstagare att uppfylla sina juridiska skyldigheter.

Kursinnehåll och struktur

Kursen omfattar flera viktiga ämnen som är nödvändiga för att säkerställa ett säkert arbete på höjder:

Riskbedömning

Identifiering och bedömning av potentiella fallrisker på arbetsplatsen.

Regler och föreskrifter 

Genomgång av relevanta lagar och föreskrifter, såsom AFS 1999:3, AFS 2006:6, och AFS 2001:3, som styr användningen av fallskyddsutrustning.

Fallskyddssystem

Översikt av olika typer av fallskyddssystem och deras komponenter, inklusive selar, linor, och förankringspunkter.

Användning av utrustning

Praktisk utbildning i hur man korrekt använder fallskyddsutrustning.

Räddningsplaner

Utveckling och genomförande av räddningsplaner för att hantera nödsituationer effektivt.

Underhåll och inspektion

Riktlinjer för hur man inspekterar och underhåller fallskyddsutrustning för att säkerställa dess effektivitet och säkerhet.

Lagkrav och föreskrifter

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter finns det specifika krav som arbetsgivare måste följa för att säkerställa att arbetstagare är skyddade vid arbete på höjder:

AFS 1999:3 (57-58 §)

Kräver att risken för att arbetstagaren faller till lägre nivå ska vara förebyggd genom användning av skyddsräcken, arbetsplattformar, arbetskorgar eller ställningar. Om detta inte är möjligt, ska personlig fallskyddsutrustning användas.

AFS 2006:6 (3 § och 15 §)

Beskriver att arbetsförhållandena ska undersökas och riskerna bedömas när lyftanordningar och lyftredskap används. Personlig fallskyddsutrustning ska användas om det behövs för säkert tillträde till lyftanordningens olika delar eller om det finns risk för att lyftanordningen blir påkörd.

AFS 2001:3 (4 § och 10 §)

Klargör att arbetsgivaren ska tillhandahålla personlig skyddsutrustning utan kostnad för arbetstagaren och att arbetstagaren ska få instruktion och övning i hur utrustningen ska användas för att säkerställa avsedd skyddseffekt.

Fördelar med att gå fallskyddsutbildning

Genom att genomgå fallskyddsutbildning hos oss på Ausab får deltagarna inte bara kunskap om hur man använder fallskyddsutrustning korrekt, utan även insikt i hur man skapar en säker arbetsmiljö:

Ökad säkerhet

Minskad risk för fallolyckor och skador.

Certifiering

Efter godkänt test erhåller deltagarna ett certifikat som bevisar deras kompetens.

Efterlevnad av lagar

Säkerställer att arbetsgivare och arbetstagare följer gällande lagar och föreskrifter.

Arbetsplatskultur

Bidrar till att skapa en kultur av säkerhet och ansvarstagande på arbetsplatsen.

Praktisk information om fallskyddsutbildningar

Våra fallskyddsutbildning kan genomföras både som öppna kurser E-learning och som företagsanpassade utbildningar på plats. Detta ger flexibilitet och möjlighet att anpassa utbildningen efter specifika behov och förutsättningar. Utbildningen omfattar både teoretiska föreläsningar och vid företagsanpassade utbildningar ingår även praktiska räddningsövningar,vilket ger deltagarna en heltäckande förståelse för hur man arbetar säkert på höjder.

Genom att välja oss på Ausab för fallskyddsutbildning kan företag och individer säkerställa att de uppfyller alla säkerhetskrav och att de har den kunskap som krävs för att arbeta säkert och effektivt på höjder.