Grundläggande fallskyddsutbildning

E-learning

Fallskyddsutbildning. Arbetsgivaren är skyldig att se till att det finns utrustning och kunskap så att arbetstagaren kan jobba säkert på höjder och undvika fallolyckor. I Fallskyddskursen lär du dig principerna för personlig fallskyddsutrustning och vilken utrustning som krävs för olika typer av arbete.

Enligt lagen ska arbetsgivaren instruera och ge övning till sin personal som ska arbeta över två meter där det inte finns skyddsräcken. Denna utbildning säkerställer att ni har den kunskap som krävs för ett säkert arbete med personligt fallskydd. Ausabs utbildning följer alla riktlinjer som behövs enligt lagen.

 

Fallskyddsutbildning – Vad säger lagen?

Enligt AFS 1999:3 57-58 § skall risken för att arbetstagaren faller till lägre nivå vara förebyggd. Om det behövs skall skyddsräcken, arbetsplattformar, arbetskorgar eller ställningar användas. Om skyddsräcken eller utrustning inte kan användas på grund av arbetets art skall personlig fallskyddsutrustning användas.

AFS 2006:6 3 § beskriver att arbetsförhållandena skall undersökas och riskerna bedömas när lyftanordningar och lyftredskap skall användas.
AFS 2006:6 15 § förtydligar att en personlig fallskyddsutrustning skall användas om det behövs för säkert tillträde till lyftanordningens olika delar eller om det finns risk för att lyftanordningen blir påkörd av annan anordning eller fordon.

AFS 2001:3 4 § klargör att arbetsgivaren skall, utan kostnad för arbetstagaren, tillhandahålla den personliga skyddsutrustning som behövs för arbetet.
Arbetsgivaren skall enligt AFS 2001:3 10 § på förhand informera arbetstagaren om de risker som den aktuella personliga skyddsutrustningen skall skydda mot. Arbetsgivaren skall även ordna med instruktion och övning och, om det behövs, demonstrera hur utrustningen skall användas så att avsedd skyddseffekt uppnås

.

Teori: Webben
Praktik: Tillval
Intyg: Efter godkänt prov skickas utbildningsbevis till kursdeltagarna, elektroniskt och plastkort.
Förkunskaper/grundläggande krav: God förståelse i svenska språket.

2.100 kr / exkl. moms

Måste vara i formatet (YYYYMMDD-XXXX)