Arbete på väg 1.1-1.3 utbildning

E-learning

Bakgrund - Trafikverkets kompetenskrav

Trafikverket ställde fr.o.m. 2012-01-01 krav på att de som utför vägarbete i Trafikverkets uppdrag skall ha rätt kompetens. Beslutet innebar att kravet på vissa utpekade utbildningar slopades. Beslutet grundade sig på bestämmelser i arbetsmiljölagen (1977:1160), att det är arbetsgivarens ansvar att personalen har rätt kompetens.

 

På trafikverkets hemsida kan man bland annat läsa följande om kompetens

//…Det är du och arbetsgivaren som avgör vilken utbildning som behövs för att du ska uppnå rätt kompetens för det arbete som ska utföras. Trafikverket kan vid kontroll bedöma om du har tillräcklig kompetens för det arbete du utför. Kompetensen ska kunna verifieras med ett intyg utfärdat av arbetsgivaren eller genom certifiering enligt kontraktskrav med Trafikverket…//

För mer information se: http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Arbetsmiljo-och-sakerhet/Arbete-pa-vag/Kompetens-for-arbete-pa-vag/

Uppdatering: 2015-09-30

 

Intyg efter slutförd utbildning

Efter godkänt prov skickas utbildningsbevis till kursdeltagarna, elektroniskt. Dessa intygar att du tillgodogjort dig kunskapen inom de kompetensområden som omfattar kompetenskravet för Arbete på väg nivå 1.1-1.3.

Inkl. Registrering på ID06.

 

Typ: E-learning
Praktik: Nej

Intyg: Efter godkänt prov skickas utbildningsbevis till kursdeltagarna elektroniskt.
Förkunskaper/grundläggande krav: God förståelse i svenska språket.

2.100 kr / exkl. moms

Måste vara i formatet (YYYYMMDD-XXXX)