BAS P/U – Grund utbildning

E-learning

Som byggarbetsmiljösamordnare är du ansvarig för projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U) och ska kunna styrka din kompetens.

 • Efter genomförd kurs ska du ha grundläggande kunskaper om din roll som BAS-P eller BAS-U
 • Hur arbetsmiljöarbetet skall hanteras och samordnas på bygg- och anläggningsprojekt under utförande (Bas-U)
 • Riskbedömning i utförandeskede och förvaltning
 • Utbildningen uppfyller arbetsmiljöverkets krav på funktionen Bas-P och Bas-U

 

Utbildningens innehåll + uppdatering kring nya regelverket

Nya regler AFS 2023:3
Vad är nytt för dig i rollen som byggherre 1 januari 2025
Vad är nytt för dig som arbetar med projektering 1 januari 2025?
Vad är nytt för dig som är tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar 1 januari 2025
Vad är nytt för dig i rollen som Bas-P 1 januari 2025?
Vad är nytt för dig i rollen som Bas-U 1 januari 2025?

 

 • Lagar och regler
 • Ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet
 • Statistik över arbetsolyckor och arbetssjukdomar inom bygg och anläggningsbranschen
 • Systematiskt Arbetsmiljöarbete AFS 2001:1
 • Arbetsplatsens utformning och föreskrifter
 • AMP (Arbetsmiljöplan)
 • Riskbedömning och risker i projekt
 • Minska riskerna i arbetsmiljön
 • Roller och ansvar AFS 2023:3
 • Byggherre
 • BAS-P
 • BAS-U
 • Projektörer och tillverkare

Tidsåtgång ca. 6 tim

3.995 kr / exkl. moms

Måste vara i formatet (YYYYMMDD-XXXX)