Buller i arbetsmiljön utbildning

E-learning

Målgrupp

Alla som i arbetet riskerar att utsättas för buller över gränsvärden avseende hörselskaderisk.

 

Utbildningsinnehåll

  • Vad riskerna i samband med bullerexponering kan innebära
  • Minimera riskerna till följd av buller
  • Korrekt användning av hörselskydd
  • Nyttan med att upptäcka och rapportera tecken på hörselskador
  • Under vilka omständigheter arbetstagare har rätt till hörselundersökningar
  • Säkra arbetsrutiner för att minimera exponeringen för buller

 

Buller är ett mycket vanligt arbetsmiljöproblem. Med vår utbildning i buller får du kunskap om riskerna med bullerexponering och hur du som individ kan påverka exponeringen.

Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap även efter avslutad utbildning har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

 

Buller – Vad säger lagen?

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2005:16) ska arbetsgivare tillgodose information och utbildning till arbetstagarna om
bullerexponeringen är lika med eller överstiger undre insatsvärdena.

 

Teori: Webben
Intyg: Efter godkänt prov skickas utbildningsbevis till kursdeltagarens email adress.
Förkunskaper/grundläggande krav: God förståelse i svenska språket.
Framtagen i samarbete med: CVK Vibration & Noise AB

2.100 kr / exkl. moms

Måste vara i formatet (YYYYMMDD-XXXX)