ESA Elektriska arbeten utbildning

Lärarledd

Alla som bygger, arbetar med el eller befinner sig inom en elanläggning behöver ha en utbildning i elsäkerhet. Detta gäller oavsett om du arbetar direkt med anläggningen som distributionselektriker, om du är målare i en elanläggning eller röjer skog intill elledningar. Har du koll på vilka elsäkerhetsutbildningar inom EBR (elnätbranchens riktlinjer) och ESA (elsäkerhetsanvisningarna) som krävs till din yrkesroll?

Denna utbildning vänder sig till dig som ska utföra eller planera elektriska arbeten i, eller i närheten av, elanläggningar inom låg – och högspänning. Utbildningen bygger på publikationerna EBR ESA Grund och EBR ESA Arbete. Du kommer att lära dig om riskhantering, elfara, organisation och ansvarsfördelning, arbetsmetoder samt säker kommunikation. Efter godkänt slutprov får du arbeta i eller i närheten av en elanläggning.

För vem?

Denna utbildning riktar sig till ny personal och ger den kompetens som krävs för ex. linjearbetare, elektriker eller arbetsledare som ska arbeta där det finns elektrisk fara.
Håller giltighetstiden på ditt certifikat från ESA Fackkunnig Grund på att löpa ut? Efter tre år är det dags att repetera dina kunskaper!

Det är arbetsgivarens ansvar att arbetstagaren har den kompetens, kunskap och erfarenhet som behövs för att utföra sitt arbete på ett säkert sätt.