HLR med hjärtstartare

Lärarledd

Att boka en HLR utbildning för ert företag skapar kunskap och trygghet på arbetsplatsen. Det följer dessutom Arbetsmiljöverkets krav på kompetens vid en krissituation i verksamheten.

Under utbildningen lär sig deltagaren hur man identifierar ett plötsligt hjärtstopp och hur man gör kompressioner och inblåsningar (HLR) samt hur man känner igen symptomen vid hjärtinfarkt. Vi går också igenom hur en hjärtstartare fungerar och luftvägsstopp (främmande föremål i halsen). Deltagaren får dessutom lära sig hur man lägger en medvetslös person i stabilt sidoläge.

Innehåll:

  • Hjärt-lungräddning
  • L – Livsfarligt läge – Säkerheten för dig och den drabbade.
  • A – Andning – Skapa fria luftvägar
  • Att ringa 112
  • Om Hjärtstartare
  • Praktisk Hjärt-& Lungräddning
  • Luftvägstopp
  • Stabilt sidoläge
  • Kursintyg

Tid:1,5 - 2 tim

Plats: Vi kommer till er arbetsplats, eller lokal ni ordnar.

Språk: Svenska, Engelska. Andra språk med tolk som ni ordnar.

Antal deltagare: Max 12 pers / grupp

Kontakta oss för mer info och offert info@ausab.se

6.500 kr / exkl. moms

Måste vara i formatet (YYYYMMDD-XXXX)