Lift repetitions utbildning

E-learning

För att arbeta från lift krävs att du har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Du skall även ha ett skriftligt tillstånd av den som är ansvarig på arbetsplatsen. (AFS 2006:6) Att repetera sina kunskaper efter 5år är enligt oss en självklarhet då arbetsplatserna ständigt förändras och nya lagar, regler och direktiv tillkommer för att öka säkerheten på era arbetsplattser. 

 

Liftutbildning – Vad säger lagen?

Enligt AFS 2006:6 29 § får en lyftanordning endast användas av den som är förtrogen med arbetet och som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för en säker användning. Arbetsgivare skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper.

Arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift. I föreskriftens kommentarer till 29 § står att svensk standard ger råd om innehåll för utbildning av förare av mobila arbetsplattformar. Svensk standard är SS -ISO 18878:2013 Mobila arbetsplattformar – Utbildning för operatör.

 

Teori: Webben
Praktik: Utifrån deltagarens förkunskaper
Intyg: Efter godkänt prov skickas utbildningsbevis till kursdeltagarna, elektroniskt och plastkort.

Intygens giltighetstid: Certifikatens giltighetstid är 5 år från det datum då certifikatet togs.
Förkunskaper/grundläggande krav: Minst 18 år. God förståelse i svenska språket. Grundläggande liftutbildning (utbildningsbevis ska uppvisas).

2.100 kr / exkl. moms

Måste vara i formatet (YYYYMMDD-XXXX)