Minikran kurs med internationella krav

Webbkurs, Lärarledd

Det är arbetsgivarens ansvar att alla som arbetar med en lyftanordning eller lyftredskap i sitt arbete skall ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 29§.

Den här utbildningen ger minikransoperatören en heltäckande behörighet för de vanligast förekommande minikranarna upp till 10 tonmeter och som producerats enligt EN 13000 (Standard för Lyftkranar – Mobilkranar) samt att lastkoppla och agera signalman.

Hela denna utbildning sker i enlighet med Swedish Rentals läroplan. Denna läroplan omfattar de minimikrav på utbildning som erfordras för operatörer av minikranar upp till 10 tonmeter.

Den utgår från de internationella standarderna:

  • ISO 9926-1 Kranar utbildning av förare
  • ISO 9926-2 Kranar utbildning av förare –Mobilkranar
  • ISO12480-1 Lyftkranar Säker användning
  • Samt AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap.

 

Handhavandet av kranar innefattar även säkerheten för personer och egendom som befinner sig inom arbetsområdet. Kranföraren måste därför väljas med omsorg och ha en grundläggande utbildning även i lasthantering (lastkoppling, teckengivning/signalering, samordning).

Utbildningens mål är att få en genomgående kännedom om de regler som gäller för minikranar:

  • Kranens arbetsområde
  • Lära ut tekniken kring minikranar
  • Deras egenskaper och lastdiagram
  • Mekanismer och säkerhetsutrustning
  • Ge grundläggande färdigheter i manövrering.

Deltagarna ska ha följande skyddskläder vid de praktiska momenten

  • Varselkläder, skyddsskor med stålhätta, hjälm och arbetshandskar.

 

Teori: Lärarledd, E-learning.
Praktik: Krav
Intyg: Efter godkänt prov skickas utbildningsbevis till kursdeltagarna via e-post. Inkl. Registrering på ID06.
Förkunskaper/grundläggande krav: God förståelse i svenska språket.

2.800 kr / exkl. moms

Måste vara i formatet (YYYYMMDD-XXXX)