Utbildning av travers och lyftredskap

E-learning, Lärarledd

Målgrupp
Traversutbildningen vänder sig till alla som ska arbeta som förare av traverskranar.

Utbildningsinnehåll

  • Lagar och regler
  • Säkerhetskultur och attityd
  • Människan, tekniken och organisationen (MTO)
  • Lyft och lastkoppling
  • Signalschema
  • Riskbedömning
  • Lastkopplare och signalman


Vad säger lagen?
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2006:6) ska den som använder lyftanordning ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. om föraren inte har uppsikt av lasten ska en kompetent person stå i direkt kontakt med föraren och vägleda denne.

 

Deltagarna ska ha följande skyddskläder vid de praktiska momenten

  • Varselkläder, skyddsskor med stålhätta, hjälm och arbetshandskar.

 

Teori: Lärarledd, E-learning
Praktik: Krav
Intyg: Efter godkänt prov skickas utbildningsbevis till kursdeltagarna via e-post. Inkl. Registrering på ID06.
Förkunskaper/grundläggande krav: God förståelse i svenska språket.

2.100 kr / exkl. moms

Måste vara i formatet (YYYYMMDD-XXXX)