Digital utbildning i härdplast

E-learning

Målgrupp

Personer som leder eller arbetar med allergiframkallande kemiska produkter.

 

Utbildningsinnehåll

  • Korrekt hantering av härdplaster
  • Skillnad mellan härdplast och termoplast
  • Upptagningsvägar
  • Olika typer av medicinska kontroller
  • När och hur riskbedömning ska utföras
  • Förebyggande åtgärder

 

Vår härdplastutbildning ger dig rätt kunskap för att förhindra och minimera riskerna med att arbeta med kemiska produkter. Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap även efter
avslutad utbildning har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

 

Härdplast – Vad säger lagen?

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2014:43) ska alla som leder eller
aktivt arbetar med allergiframkallande kemiska produkter ha utbildning om riskerna som detta medför och hur dessa förhindras.

 

Teori: E-learning.
Intyg: Efter godkänt prov skickas utbildningsbevis till kursdeltagarna, elektroniskt. Inkl. Registrering på ID06.
Förkunskaper/grundläggande krav: God förståelse i svenska språket.
Framtagen i samarbete med: CVK Vibration & Noise AB.

2.100 kr / exkl. moms

Måste vara i formatet (YYYYMMDD-XXXX)