Utbildning om vibrationsexponering

E-learning

Målgrupp

Vibrationer. Alla som i arbetet använder maskiner, vare sig det är handhållna eller större fordon.

 

Utbildningsinnehåll

  • Vad riskerna i samband med vibrationsexponering kan innebära
  • Hur riskerna minimeras
  • Tekniska hjälpmedel
  • Effekten av att minska vibrationsnivån
  • Säkra arbetsrutiner för att minimera exponeringen för vibrationer
  • Underlag till riskbedömning

 

Den här utbildningen ger dig rätt utbildning för att vara medveten om riskerna kopplat till vibrationsexponering. Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap även efter avslutad utbildning har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

 

Vad säger lagen?

Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2005:15) säger att arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma de risker som kan uppkomma till följd av exponering för vibrationer i arbetet.

Teori: E-learning.
Intyg: Efter godkänt prov skickas utbildningsbevis till kursdeltagarna, elektroniskt.
Förkunskaper/grundläggande krav: God förståelse i svenska språket.
Framtagen i samarbete med: CVK Vibration & Noise AB

1.100 kr / exkl. moms

Måste vara i formatet (YYYYMMDD-XXXX)