Search
Close this search box.
Bam Bättre arbetsmiljö

Bam Bättre arbetsmiljö

3 dagar
Svenska
Lärarledd

Lärarledd utbildning

8900 kr (exkl. moms)

Kursbeskrivning

BAM Bättre arbetsmiljö är ett utbildningskoncept som tagits fram i samarbete av Svenskt Näringsliv, LO & PTK alltså arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer (arbetsmarknadens parter). Den innehåller de grundkunskaper om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete som alla är överens om och som är viktiga för alla branscher och för alla roller.

 

Vad säger lagen om arbetsmiljö?

I arbetsmiljölagen står det om skyldigheter och regler som arbetsgivare och andra skyddsansvariga skall upprätthålla för att förebygga olyckor och ohälsa på arbetet. Arbetsgivaren är skyldig att planera, kontrollera och leda verksamheten på ett sätt som gör att kraven för en god arbetsmiljö uppfylls. Det är såklart svårt att veta vad dessa skyldigheter, krav och regler är om man inte har en någon tidigare kunskap om arbetsmiljö. Även om man inte är arbetsgivare eller skyddsansvarig kan det vara bra att veta vad det är som gäller.

 

Syfte

Att skapa bra samverkan på arbetsplatser genom att lära ut grundläggande arbetsmiljökunskaper och ett arbetssätt som gör det enkelt att jobba med arbetsmiljö i vardagen.

 

Mål

Efter utbildningen ska du:

  • Kunna samverka i arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen
  • kunna undersöka och förebygga risker i arbetsmiljön.
  • förstå hur bra arbetsmiljö bidrar till verksamheten.
  • veta var du söker den information du behöver för det dagliga arbetsmiljöarbetet.

 

Arbetsformer

Utbildningen varvar kunskapsgenomgångar med övningar och grupparbeten som utgår från olika arbetsmiljösituationer.

 

Målgrupp

Nya chefer, nya skydds- eller arbetsmiljöombud, andra fackliga företrädare samt medarbetare i behov av arbetsmiljökunskap. Utbildningen passar även för den som jobbat ett tag men inte gått en grundläggande arbetsmiljöutbildning.

 

Innehållet

Utbildningen ger grundläggande kunskaper om arbetsmiljöarbete och de tre dagarna har olika teman:

  • Dag 1 – Samverkan, regler och roller.
  • Dag 2 – Upptäcka och hantera risker.
  • Dag 3 – Utveckling och förändring på arbetsplatsen.

Meny